teatroterapie

teatroterapie

Jelikož je teatroterapie svým charakterem nejvíce hraniční disciplínou v porovnání s jinými paradivadelními přístupy terapeutické povahy, je značně problematické tento obor přesně vymezit. Navíc neexistuje ucelenější teoretický koncept oboru a je tudíž nutno vycházet z empirie a interdisciplinárních vztahů s hraničními obory. Ambivalentnost v chápání teatroterapie (z perspektivy umělecké versus …

scénáře

scénáře

Materiál k výrobě scénářů viz pohadky.org nebo kasparek…cz Autorské Fung: Princezna na hrášku – pro 5 loutek 4 DĚJSTVÍ – pro 6 loutek – 4 magické dějství k Perníkové chaloupce DŮM DÉMONA – pro 6 loutek – jednoaktovka pro děti Čarodějova žena – pro 5 loutky – jednoaktovka pro děti …

teorie a praxe

teorie a praxe

Metoda divadla osvobození Slovní podobnost metody divadla osvobození se známým Osvobozeným divadlem není na škodu, rezonuje zde především chuť programově se lišit od naturalistického pojetí divadelní práce, jak ho prezentují velká „kamenná“ divadla;  důraz na fantazii herců i diváků, na překonání odstupu mezi jevištěm a hledištěm; kritika společnosti; sociální citlivost, angažovanost ve prospěch …